ห้าขั้นตอนสู่ความสำเร็จ

กระบวนการค้นหาเอ็กซ์คูลซีฟแบบเฉพาะตัวของเราได้รับการออกแบบเพื่อค้นหาผู้นำที่มีคุณสมบัติและมีความสามารถมากที่สุดในตลาดที่จะตรงกับความต้องการของลูกค้าของเรา ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนถึงธุรกิจ วัฒนธรรม ภารกิจ และค่านิยมของลูกค้า การทำความเข้าใจลูกค้าของเราอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้เราสามารถจัดหาผู้นำที่เหมาะสมด้วยการผสมผสานของทักษะและประสบการณ์ที่ไม่ใช่แค่เก่งในบทบาทของพวกเขา แต่ยังมั่นใจได้ว่าเหมาะสมกับวัฒนธรรมที่สมบูรณ์แบบ

ขั้นตอนเบื้องต้น

การประชุมของลูกค้า

ขั้นตอนเบื้องต้นรวมถึงการประชุมกับลูกค้าของเราเพื่อทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมของตนก่อนเพื่อให้เราได้เป็นตัวแทนของลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยส่งข้อมูลรายละเอียดที่สอดคล้องกับแบรนด์ของลูกค้าของเราให้กับผู้สมัครที่มีศักยภาพ

กระบวนการนี้ส่งผลในเอกสารที่จะอ้างอิง ตลอดกระบวนการค้นหาข้อมูลจำเพาะของผู้สมัครทั้งหมด ข้อมูลจำเพาะของผู้สมัคร (รายละเอียดงาน) จะมีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบ ความสามารถหลักการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและและสรุปความต้องการในด้านอาชีพและประวัติการศึกษา

ขั้นตอนที่ 1

การวิเคราะห์ตลาดและกลยุทธ์การค้นหา

ในขั้นตอนนี้จะทำการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งของตลาดผู้มีความสามารถ จัดทำสรุปความสำคัญบริษัท เพื่อการวิจัยสำหรับคนเก่งสำหรับความสามารถพิเศษและจัดทำเอกสารทุกช่องทางที่จะถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเข้าถึงผู้มีความสามารถระดับสูงในตลาด.

เครื่องมือการวิจัยเช่นการวิเคราะห์ตลาดที่ดำเนินการมาก่อนแหล่งที่มาของอินเทอร์เน็ต (เครือข่ายโซเชียล) และแน่นอนเครือข่ายและผู้ติดต่อของเราเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การค้นหา
เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากร ความพยายามก่อนหน้านี้ที่ลูกค้าของเราได้ดำเนินการเพื่อเติมเต็มตำแหน่งนี้จะถูกมอบให้กับเรา ข้อมูลที่จำเป็นคือชื่อบริษัท และตำแหน่ง

ขั้นที่ 2

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผู้สมัคร

เราจะสร้างเครื่องมือและแผนการคัดเลือกความสามารถและรายชื่อผู้สมัครที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปที่เรียกว่า “วางแผนคุณสมบัติ” หรือ “เครื่องมือการค้นหา”

เราจะเริ่มคัดเลือกกลุ่มป้าหมายที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหรือไม่ จะต้องตรวจสอบและประเมินผู้สมัครแต่ละคนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของผู้สมัครและจะจัดกลุ่มผู้สมัครที่มีศักยภาพ:

  • ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับการสัมภาษณ์ทันที,
  • ผู้สมัครที่อาจได้รับการสัมภาษณ์ในอนาคต,
  • ผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก.

การคัดเลือกสัมภาษณ์ผู้สมัครจะถูกจัดเรียงจากผู้ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงและเหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องมากที่สุดในการตรวจสอบและวิเคราะห์ในเชิงลึก.

เราจะส่งตัวเลือกผู้มีคุณสมบัติใกล้เคียงและเหมาะสมมากที่สุดไปยังลูกค้า.

ขั้นตอนที่ 3

การสัมภาษณ์และข้อเสนอแนะของลูกค้า

ที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณจะนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โครงสร้างของการสัมภาษณ์เหล่านั้นอาจแตกต่างกันไปแต่ในกรณี ส่วนใหญ่คุณจะมีการสัมภาษณ์หนึ่งครั้งกับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกแต่ละราย จากนั้นตามด้วยการสัมภาษณ์ที่ผู้สมัครที่ได้รับความนิยมสูงสุด เราเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือในการนัดสัมภาษณ์แต่การคัดเลือกนั้นจะขึ้นอยู่กับลูกค้า.

ในขั้นตอนนี้ลูกค้าของเราอาจต้องการดำเนินการตรวจสอบการอ้างอิงต่อไป เราจะเข้าร่วมและช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูลผู้อ้างอิง ทีมของเราจะให้ชื่อและรายละเอียดการติดต่ออ้างอิงกับผู้สมัครตามคำขอ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบด้วยตนเอง ด้วยเหตุผลหลายประการรวมถึงความเสี่ยงของการละเมิดความลับ อย่างน้อยเราขอแนะนำให้ทำการตรวจสอบดังกล่าวและเราแนะนำให้ตรวจสอบการอ้างอิงของผู้สมัครที่ลูกค้าสนใจในขั้นสุดท้ายเท่านั้น.

บริษัทของเราจะช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการเจรจาต่อรองสำหรับแพคเกจค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันสำหรับทั้งสองฝ่าย.

ขั้นตอนสุดท้าย

การเปลี่ยนอาชีพและการอบรมปรับตัวเข้ากับองค์กร

ผู้สมัครที่ไม่ได้ถูกรับเลือกทั้งหมดที่เราปฏิเสธก่อนหน้านี้จะได้รับการแจ้งผลในขั้นตอนนี้
เราจะช่วยเหลือผู้สมัครตั้งแต่กระบวนการลาออกรวมถึงความช่วยเหลือที่จำเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนอาชีพของเขา.

ติดต่อเรา

แบ่งปันความต้องการและความต้องการของคุณกับเราเราจะติดต่อคุณกลับพร้อมใบเสนอราคาที่พเศษเฉพาะคุณ.

ส่งข้อความถึงเรา