Executive Search

สัมผัสบริการ Executive Search ในประเทศไทยของเราที่มุ่งเน้นสรรหาบุคลากรระดับสูง

บริการ Executive Search ของเรา (โดยทั่วไปเรียกว่าการ headhunting) เป็นบริการจัดหางานเฉพาะทางชั้นยอดของเรา ซึ่งเสนอให้กับลูกค้าของเราเมื่อพวกเขาต้องการผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสูงสำหรับตำแหน่งระดับอาวุโสและระดับผู้บริหาร (เช่น ประธาน รองประธาน CEO และผู้ที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร)

ในยุคที่มีการแข่งขันสูงนี้ องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิผลในอุตสาหกรรมของตนมากขึ้น การสรรหาผู้มีความสามารถที่สามารถนำทางองค์กรของคุณได้ด้วยแนวทางที่ใช้ได้ทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย Executive Search เป็นบริการสำคัญที่องค์กรต่างๆ สามารถนำไปใช้เพื่อสรรหาผู้สมัครที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการเติบโตของธุรกิจให้มากขึ้น ATA Services Plus Recruitment ให้บริการ Executive Search ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยบริการจัดหางานชั้นยอดสำหรับลูกค้าของเราเมื่อพวกเขาต้องการผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสูง HR ของเรามีประสบการณ์หลายปีในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เกี่ยวกับความต้องการผู้สมัครระดับสูงทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์สูงและมีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อตอบสนองความต้องการในกระบวนการสรรหาของคุณ

บริการ Executive Search เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นบริการ headhunting เราดำเนินงานอย่างรวดเร็วพร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ในสายงานของเรา เราจึงเข้าใจวิธีการค้นหาผู้สมัครที่ดีที่สุดและมีทักษะสำหรับองค์กรที่กำลังมองหาผู้มีความสามารถ เราสรรหาบุคลากรระดับสูงที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและประสบการณ์ตามความต้องการของลูกค้าของเรา เราหาบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ให้ลูกค้าของเรา รวมถึงตำแหน่งระดับอาวุโสและตำแหน่งผู้บริหาร นอกจากนี้ บริการ Headhunting ในประเทศไทยและต่างประเทศยังใช้สำหรับการสรรหาตำแหน่งงานที่มีความเชี่ยวชาญและ/หรือมีทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ หรือเมื่อมีการแข่งขันสูงในตลาดสำหรับผู้มีความสามารถระดับสูงดังกล่าว

Executive Search คืออะไร?

การสรรหาแบบ Executive Search เป็นเรื่องปกติที่ใช้ในองค์กรขนาดใหญ่เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงและมีความน่าเชื่อถือ นี่เป็นบริการจัดหางานเฉพาะทางที่องค์กรต่างๆ จ่ายเพื่อค้นหาและคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีศักยภาพสูง องค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนจะใช้บริการ Executive Search เพื่อหาบุคลากรระดับอาวุโสและตำแหน่งงานระดับผู้บริหาร แม้แต่องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างๆ ก็ใช้บริการนี้เช่นกัน

Executive Search หรือที่เรียกว่าบริการ headhunting หมายถึงหน่วยงานหรือองค์กรที่ช่วยเหลือนายจ้างในการค้นหา สรรหา คัดเลือก และบรรจุผู้มีความสามารถระดับสูงเข้าทำงานในองค์กรของนายจ้าง ATA Services Plus Recruitment สามารถช่วยเหลือคุณในการสรรหาผู้ที่มีศักยภาพในประเทศไทย

เรามั่นใจในการ สรรหาผู้นำที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรของคุณบรรลุ ความสำเร็จ และส่งเสริม การเติบโตทางธุรกิจ ท่ามกลางคู่แข่งของคุณ

เราดำเนินการ Executive Search อย่างไรในประเทศไทย?

เราทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อผู้สมัครที่อาจสนใจตำแหน่งงานใหม่ที่ท้าทาย เราดำเนินกระบวนการสรรหาบุคลากรทั้งหมดโดยเริ่มจากการวิเคราะห์อุตสาหกรรม การคัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น การสัมภาษณ์โดยละเอียด และการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อนำเสนอกับองค์กรของคุณ

บริษัทของเราใช้กระบวนการสรรหาแบบ Executive Search เชิงรุกที่ได้รับการทดลองอย่างเคร่งครัดและได้รับการรับรองมาตลอดการก่อตั้งและการพัฒนาหลายปี โดยมุ่งเป้าไปทั้งผู้สมัครที่มีงานอยู่แล้วหรือไม่ได้กำลังแสวงหาโอกาสใหม่ รวมถึงผู้ที่มีศักยภาพ ซึ่งยังไม่ได้มองหาตำแหน่งใหม่แต่ต้องการการสร้างเครือข่าย สิ่งนี้ทำให้เราสามารถเข้าถึงผู้ที่มีความสามารถระดับสูงในตลาดได้ นี่คือคุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของบริการของเรา เนื่องจากผู้สมัครที่ไม่ได้กำลังมองหางานเหล่านี้นับเป็น 60% ของกลุ่มผู้มีความสามารถสูง ผู้สมัครเหล่านั้นอาจกำลังทำงานให้กับคู่แข่งของคุณด้วยซ้ำ ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นกลุ่มผู้สมัครที่เป็นที่ต้องการแก่นายจ้าง

กลยุทธ์ headhunting ที่ยอดเยี่ยมของเราทำให้เราโดดเด่นในประเทศไทยและในบรรดาคู่แข่งรายอื่นๆ ของเรา และเรามุ่งมั่นทำงานหนักทุกวันเพื่อให้ชื่อเสียงของเรายั่งยืนอย่างถาวร นโยบายการสรรหาของเราช่วยให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้มีความสามารถสูงสำหรับบริการ Executive Search ในประเทศไทยและต่างประเทศ

เราให้บริการนี้เฉพาะกับการจัดหางานแบบผูกขาดเท่านั้น

ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่มากกว่าแค่การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ

การร่วมงานกับ headhunter ที่มุ่งเน้นสรรหาบุคลากรระดับสูงของเรา คุณจะได้รับประโยชน์มากกว่าแค่การจ้างผู้มีความสามารถระดับแนวหน้า เนื่องจากเราจะเริ่มกระบวนการ Executive Search หลังจากที่คุณได้ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญของเราเรียบร้อยแล้วแล้ว คุณจึงได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทาย ข้อกำหนดทางวัฒนธรรม และการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นสำหรับการสร้างและพัฒนาธุรกิจของคุณ เมื่อร่วมงานกับเรา คุณสามารถใช้บริการและได้ผู้สมัครระดับพรีเมียม แทนที่จะรับเรซูเม่มากมายที่อาจพาให้คุณไปไม่ถึงไหน ATA Services Plus Recruitment ได้ร่วมงานและช่วยเหลือธุรกิจจำนวนมากในการสร้างพนักงานที่มีความกระตือรือร้น ตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวไว้ว่า พนักงานที่มีส่วนร่วมสามารถนำพาธุรกิจไปสู่จุดสูงสุดได้ในเวลาไม่นาน

กระบวนการ Headhunting ของเรา

เรามีทีมที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติซึ่งใช้วิธีการสรรหาขั้นสูงที่ทันสมัยที่สุด ที่ ATA Services Plus Recruitment เราใช้แนวทางสู่ความสำเร็จ 5 ขั้นตอนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการเปลี่ยนอาชีพและขั้นการบรรจุ เราเริ่มต้นด้วยการประชุมกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจความต้องการ วิสัยทัศน์ และพันธกิจทั้งหมดขององค์กร โดยข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ตลอดกระบวนการสรรหา เราวิเคราะห์ผู้มีความสามารถในตลาดเชิงลึกในขั้นแรกของเรา ในขั้นตอนต่อไป เราจะสร้าง Talent Mapping เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับศักยภาพและความสามารถของผู้สมัคร วิธีการทำงานขั้นตอนที่สามของของเราคือการสัมภาษณ์และการให้ feedback เราเตรียมให้ความช่วยเหลือในการสัมภาษณ์ แต่การเลือกผู้สมัครนั้นขึ้นอยู่กับคุณ ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพและการบรรจุ ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้รับแจ้งให้ทราบ ในขณะเดียวกันเราก็จะช่วยผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์ในขั้นตอนการลาออก

ติดต่อเรา

แบ่งปันความต้องการของคุณกับเรา และเราจะติดต่อกลับพร้อมใบเสนอราคาสำหรับคุณ